Közműfejlesztési hozzájárulás

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett az a nem lakossági felhasználó,

- amely a csatornaközmű építéshez megkérte társaságunk elvi hozzájárulását, vagy
- amelynek a nevére a hatósági építési engedélyt első ízben kiállították, vagy
- amely előzetes tájékoztatás alapján a beruházás megvalósítója,
- amely szolgáltalói szerződést kötött az ÉTCS Kft-vel.

Lakossági felhasználó: lakossági felhasználó és ezáltal víziközmű-fejlesztési hozzájárulást NEM fizet a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. §. 15. pont alapján: „az a természetes személy, aki a víziközmű szolgáltatást nem jövedelemszerző gazdasági tevékenységhez veszi igénybe, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

NEM fizet víziközmű-fejlesztési hozzájárulást továbbá
- központi költségvetési szerv,
- költségvetési intézmény,
- helyi önkormányzat,
- helyi önkormányzat költségvetési intézménye,
- normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló intézmény.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése a feltétele szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozás esetén:

- a gerincvezetékre történő rákötés engedélyezésének és/vagy
- a használatbavételi engedélyhez történő hozzájárulás kiadásának és/vagy
- bekötés bővítésének és/vagy
- a korábban víziközmű-fejlesztési hozzájárulással rendezett szennyvízelvezetési-, kezelési igényhez képest igénybe venni kívánt többletmennyiség teljesítésének.


VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS mértéke nem lakossági felhasználó által kért bekötés, mennyiségnövelés esetén
    
     Érd,                                                                 330.000  Ft/m3/nap
     Tárnok,                                                           187.500  Ft/m3/nap
     Diósd1                                                            330.000  Ft/m3/nap

Az egységárak 4 m3/nap igényelt csatornamennyiségig érvényesek, ezt meghaladó mennyiségi igény esetén az ÉTCS Kft. taggyűlése jogosult döntésre, az igénylő az igényét a mennyiség és a cél megjelölésével írásban nyújtja be.


Amennyiben nem lakossági felhasználó olyan ingatlant vásárol, melyen már a csatornaszolgáltatás kiépítésre került, a nem lakossági felhasználó által fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás mennyiségét 0,5 m3/nap mennyiséggel csökkenteni szükséges.


1 Diósd területén: 1310/1 hrsz – 2 lakás, 1310/2 hrsz – 2 lakás, 1310/3 hrsz – 2 lakás, 1310/4 hrsz – 2 lakás, 1310/5 hrsz – 2 lakás, 1310/6 hrsz – 2 lakás, 1310/7 hrsz – 2 lakás, 1310/9 hrsz – 1 lakás, 1310/10 hrsz – 1 lakás, 1310/11 hrsz – 2 lakás, 1310/12 hrsz – 2 lakás, 1310/13 hrsz – 1 lakás, 1310/14 hrsz – 1 lakás, 1310/15 hrsz – 2 lakás, 1310/16 hrsz – 1 lakás, 1310/17 hrsz – 1 lakás, 1310/18 hrsz – 2 lakás, 1310/19 hrsz – 2 lakás vonatkozásában a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van!
Diósd területén: Léda u.: 501-518. hrsz, 537. hrsz, 549-551. hrsz, 579-587. hrsz; Vadvirág u.: 58.8 hrsz; Klára u.: 538. hrsz; Edit u.: 528. hrsz; Krisztina tér: 523-526 hrsz vonatkozásában egy egység (0,5 m3/nap víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van, ha a tulajdonos Diósd Község Víziközmű Társulatra engedményezett lakás előtakarékossági szerződést mutat be.
Diósd területén: 1380/1-17. hrsz, 1380/19-46. hrsz, 1380/48-76. hrsz, 1380/78-104 hrsz, 1380/106-117. hrsz,  1380/120-129. hrsz, 1380/132-155. hrsz, 1380/157. hrsz, 1380/159-173. hrsz, 1380/175-178. hrsz, 1380/180-183. hrsz, ingatlanokon egy egység (0,5 m3/nap) víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van!
Diósd területén a Tisza utcában (2099-2112 hrsz; 2172/3-14 hrsz), az Ipar utcában (1387/39 hrsz) és a Homokbánya utcában (1031/5 hrsz) egy egység (0,5 m3/nap víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van,
Diósd területén az Ipar utcában (1387/77, 1387/76, 1387/66, 1387/84 hrsz) egy egység (0,5 m3/nap) víziközmű-fejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van!