Adatvédelmi nyilvántartások

Adatvédelmi nyilvántartás
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
 
 A belső adatvédelmi nyilvántartás az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.; Cégjegyzékszám: 13 09 156292   Adószám: 23921917-2-13) szervezeti egységeinél történő 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelésekkel kapcsolatosan a következőket tartalmazza:
 
  • adatkezelés célját
  • adatok fajtáját, kezelésének jogalapját
  • érintettek körét
  • adatok forrását
  • adatra vonatkozó esetleges továbbításának fajtáját, címzettjét és jogalapját
  • az adott adatfajta törlésének határidejét
  • amennyiben az adattal kapcsolatosan adatfeldolgozás történik, az adatfeldolgozó adatait, adatfeldolgozás helyét, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét.
 
A nyilvántartás vezetéséért felelős: dr. Szanyi András adatvédelmi tisztviselő
Elérhetősége: 1046 Budapest, Szőnyi István utca 70.
Telefonszáma: +3630-8515-476
E-mail címe: gdprhun@gmail.com
 
 
I. adatcsoport : FELHASZNÁLÓI ( ÜGYFÉL) ADATOK
adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-72254/2014.
 
A tényleges adatkezelés pontos címe : 2030 Érd, Felső u. 2. sz.
Az adatkezelés célja: Közüzemi szerződésen alapuló kötelezettség teljesítése érdekében a szolgáltató jogainak gyakorlása céljából.
 Az adatkezelés céljának leírása: Szolgáltatói szerződések megkötése, számlázás, behajtás, hibaelhárítás, ügyfélkapcsolat tartás.
 Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:
 
  • érintett hozzájárulása,
  • a kormány 58/2013. (III. 27.) Korm. rendelete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
  • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról.
 
Az érintettekre vonatkozó adatok:
név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő, állandó lakhely,
telefonszám, levelezési cím,
nem természetes személyek vonatkozásában: Szerződésben, számlákon szereplő adatok: név, adóazonosító jel/adószám, bank számlaszám, cím adatok, egyéb önként megadott adatok/elérhetőségek. mindenkire vonatkozóan: felhasználási hely, a felhasználásra, a számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatok.
Az adatok kezelésének időtartama: az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve az érintett kérésére történő törlésig
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok, illetve lakcímnyilvántartótól nyert adatok (KEKKH)
 
ADATFELDOLGOZÁS
A kapcsolattartó megnevezése: dr. Ábrám Hanga
Telefonszáma: +36 23 500 000
E-mail címe: abram.hanga@erdivizmuvek.hu
Az adatfeldolgozó megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: szolgáltatási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése, számlázás, behajtás
Az adatfeldolgozó címe: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.
Az adatfeldolgozás helye (webhely vagy pontos cím): 2030 Érd, Felső u. 2.
Az adatfeldolgozás technológiája (kézi vagy informatikai rendszerrel): kézi, informatikai rendszer (IQSYS)
Az érintettek köre: A szolgáltatás igénybevevői ,felhasználói, díjfizetői Érd, Diósd, Tárnok szolgáltatási területen, folyamatosan változó, kb. 29 e felhasználó
 
ADATTOVÁBBÍTÁS   - NINCSEN
 
II. adatcsoport : MUNKAVÁLLALÁSRA JELENTKEZŐK ADATBÁZISA
adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-72255/2014.
 
Az adatkezelés célja: Munkavállalásra jelentkezők adatainak nyilvántartása
Az adatkezelés céljának leírása: Álláspályázatok lebonyolításához önéletrajzok begyűjtése, megőrzése esetleges későbbi alkalmazásra
 Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Az érintettekre vonatkozó adatok:
 
 
név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő, állandó lakhely, telefonszám, levelezési cím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,
végzettséggel, korábbi munkahelyekkel, családi állapottal  összefüggő, önként megadott adatok
Az adatok kezelésének időtartama: max. 2 évig, illetve az érintett kérésére történő törlésig
Az adatkezelés időtartama: max. 2 évig, illetve az érintett kérésére történő törlésig
Az adatok forrása:        az érintettek önkéntes írásos adatközlése papír alapon, vagy elektronikus formában
AZ ADATFELDOLGOZÁS
A kapcsolattartó megnevezése: dr. Ábrám Hanga
Telefonszáma: +36 23 500 000
E-mail címe: abram.hanga@erdivizmuvek.hu
Az adatfeldolgozó megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: adatbázis kialakítása munkaerő felvétel támogatására
Az adatfeldolgozó címe: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.
Az adatfeldolgozás helye: 2030 Érd, Mecset utca Hrsz: 029.
Az adatfeldolgozás technológiája (kézi vagy informatikai rendszerrel): kézi, papír alapú, és e-mailen érkezett anyagok esetében mentés az informatikai rendszerben
Az érintettek köre: önkéntes jelentkezők
 
Érd, 2014. július 9.
 
Készítette:      Belső adatvédelmi felelős