A Koncesszióról

Mint ismeretes, Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvízcsatorna rendszereik bővítésére és a befogadó érdi szennyvíztisztító telep fejlesztésére közös pályázatot nyújtottak be az Európai Unióhoz, a KEOP 2007-2013 program keretében, a beruházás részbeni finanszírozására. Az Európai Unió a tervezett beruházás támogatásának feltételéül szabta, hogy a pályázatban részt vevő településeken, a támogatással megvalósuló szennyvízközművek üzemeltetője nyílt pályázat útján kerüljön kiválasztásra.
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a 473/2011. (XII. 29.) KGY számú határozatával - a Diósd Község Önkormányzatával, Tárnok Nagyközség Önkormányzatával közösen kiírt, az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére kiírt koncessziós pályázat eredményeként, az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft. jogosult a három településen a közüzemi szennyvíz-elvezetési szolgáltatás ellátására.
 
A víziközművek tulajdonjoga nem változik, az továbbra is az önkormányzatoknál marad. Az üzemeltető az önkormányzati tulajdonban levő víziközművekkel nyújtja a szennyvízelvezetési - és tisztítási szolgáltatást.