Energiapolitika

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. közszolgáltatói tevékenységet ellátó szervezet, mely Érd Város és térségéből érkező ipari és lakossági szennyvizek befogadását, továbbítását, műtárgyak működtetését, valamint a beérkező szennyvizek kezelését végzi, emellett a keletkezett szennyvíziszapból biogázt állít elő, melyet saját használatra villamos áram termelésre, illetve fűtésre használ el.
Az ökológiai elvárásokkal összhangban a Kft. kiáll a társadalmi felelősségéért. Fontosnak tartja, hogy a magas szinten végzett közszolgáltatói feladata mellett és a lehetőségeihez mérten minél jobban hozzájárulhasson a környezet védelméért, a klímaváltozás okozta hatások, a CO2 kibocsátás, a felhasznált természeti erőforrások, illetve a növekvő energiaigény csökkentéséért.

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a meglévő szolgáltatási tevékenységére, infrastruktúrájára és technológiáira építve, illetve költséghatékony megoldásokkal segítve az energiagazdálkodási politikájában kitűzte:
 
  • az energiagazdálkodási teljesítmény és az energiagazdálkodási irányítási rendszer folyamatos fejlesztését,
  • a természeti erőforrások ésszerű felhasználását,
  • lehetőségeihez mérten a megújuló erőforrások minél magasabb szintű használatát.

Alapelveink:
 
  • biztosítjuk a célok és energiagazdálkodási előirányzatok meghatározásához és megvalósításához szükséges információkat és erőforrásokat,
  • azonosítjuk és folyamatosan követjük az energiahatékonyságra, energiahasznosításra és az energiafelhasználásra vonatkozó jogszabályokat és egyéb előírásokat, kötelezettséget vállalunk ezek teljesítésére, és biztosítjuk az ehhez szükséges erőforrásokat,
  • támogatjuk az energiagazdálkodási teljesítményre hatással lévő energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzését,
  • törekszünk a tevékenységeinkhez igényelt energiafelhasználásunk relatív csökkentésére, a rendelkezésre álló és a Kft. által elérhető legjobb eljárások, illetve energia hatékonyabb berendezések beszerzésével és használatával,
  • az érdekelt felekkel kölcsönös és bizalmat eredményező kommunikációt alakítunk ki és tartunk,
  • képzésekkel növeljük dolgozóink energiatudatosságát, egyben lehetőséget adva az energia hatékonyság javítására tett ötleteik megvalósítására,
  • támogatjuk az energiagazdálkodási teljesítményjavulást figyelembe vevő tervezési tevékenységeket.

Ezek az irányelvek szolgálnak alapjául az energiagazdálkodási irányítási rendszer céljai, illetve programjai meghatározásának és megvalósításának.

Érd, 2019. szeptember 2.


                                                                                 Lanku Ildikó
                                                                          ügyvezető igazgató
 

Energiapolitika

Cím Magyarázat

Letöltés

Energiairányítási Rendszer tanúsítvány MSZ EN ISO 50001:2018