Energiapolitika

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. közszolgáltatói tevékenységet ellátó szervezet, mely Érd Város és térségéből érkező ipari és lakossági szennyvizek befogadását, továbbítását, műtárgyak működtetését, valamint a beérkező szennyvizek kezelését végzi, emellett a keletkezett szennyvíziszapból biogázt állít elő, melyet saját használatra villamos áram termelésre, illetve fűtésre használ el.
Az ökológiai elvárásokkal összhangban a Kft. kiáll a társadalmi felelősségéért. Fontosnak tartja, hogy a magas szinten végzett közszolgáltatói feladata mellett és a lehetőségeihez mérten minél jobban hozzájárulhasson a környezet védelméért, a klímaváltozás okozta hatások, a CO2 kibocsátás, a felhasznált természeti erőforrások, illetve a növekvő energiaigény csökkentéséért.
Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a meglévő szolgáltatási tevékenységére, infrastruktúrájára és technológiáira építve, illetve költséghatékony megoldásokkal segítve az energiapolitikájában kitűzte:
•    az energetikai teljesítményének és az energetikai hatékonyságának folyamatos javítását,
•    a természeti erőforrások ésszerű felhasználását,
•    lehetőségeihez mérten a megújuló erőforrások minél magasabb szintű használatát.
Alapelveink:
•    energiacélok meghatározásával és megvalósításával az energiahatékonyság folyamatos fejlesztése, ehhez megfelelő erőforrásokat biztosítva,
•    az energiahasználattal kapcsolatos összes jogi előírás betartása, illetve a rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb használata,
•    tevékenységeinkhez igényelt energiafelhasználásunk relatív csökkentése, a rendelkezésre álló és a Kft. által elérhető legjobb eljárások, illetve energia hatékonyabb berendezések beszerzésével és használatával,
•    az érdekelt felekkel kialakított kölcsönös és bizalmat eredményező kommunikáció kialakításával,
•    képzésekkel növeljük dolgozóink energiatudatosságát, egyben lehetőséget adva az energia hatékonyság javítására tett ötleteik megvalósítására.
Ezek az irányelvek szolgálnak alapjául az energiairányítási rendszer céljai, illetve programjai meghatározásának és megvalósításának.
 

Energiapolitika

Cím Magyarázat

Letöltés

Energiairányítási Rendszer tanúsítvány MSZ EN ISO 50001:2012