Szervezeti egységek, feladatok

I. Ügyvezető igazgató

Lanku Ildikó
ügyvezető igazgató

Az ügyvezető a Társaság operatív irányítását látja el, a vállalat rövid-, közép- és hosszú távú stratégiájának megvalósítása céljából. Az ügyvezető feladata a Társaság működésének szabályozása, gazdálkodásának irányítása, ellenőrzése, a Társaság folyamatos szolgáltatói tevékenységének biztosítása, valamint a gazdaságos működés feltételrendszerének megteremtése.
II. Gazdasági vezető


Várhidi Anita
gazdasági vezető

A gazdasági vezető szakmailag irányítja, szervezi, összefogja és ellenőrzi a társaság pénzügyi, számviteli, munkaügyi, foglalkozás-egészségügyi, informatikai, szociálpolitikai, valamint ügyfélszolgálati tevékenységét.
III. Szennyvíztisztító telepvezető

Garai György
szennyvíztisztító telepvezető

Biztosítja a Társaság működési területén a szennyvízelvezetés és tisztítás folyamatos és biztonságos megoldását, a szakági irányítás ellátását. Feladata során koordinálja a csatornahálózat, az átemelő telepek, valamint a szennyvíztisztító telepek szakszerű, gazdaságos üzemeltetését.
Biztosítja a Társaság működési területéről összegyűjtött, és a szennyvíztisztító telepre juttatott szennyvíz fogadását. Gondoskodik a szennyvíztisztító telep szakszerű, gazdaságos üzemeltetéséről, az érvényes hatósági és technológiai előírások betartásáról és betartatásáról, valamint a szennyvíztisztító telep folyamatos és zavartalan működéséről, a szennyvíztisztítás folyamatos ellenőrzéséről.
IV. Hálózatüzemeltetési vezető


Straszner Márton
hálózatüzemeltetési vezető

Feladata során a Társaság működési területét képező településeken a szennyvízelvezetés-, tisztítás céljait szolgáló gravitációs vezetékek, házi bekötővezetékek, nyomóvezetékek, átemelők, tisztítótelepek üzemeltetését és karbantartását irányítja a szolgáltatás folyamatosságának ellátása érdekében.