Letölthető dokumentumok

Cím Magyarázat

Letöltés

Általános fogyasztói tájékoztató

 

Nyilatkozat Mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról

 

Közműnyilatkozat kérő lap

 

Közszolgáltatási szerződés Hatályos 2014.05.26-tól MEKH jóváhagyásával

 

Segédlet irat benyújtáshoz műszaki ügyintézést megelőzően Szennyvíz bekötés létesítéséhez szükséges dokumentumok

 

Segédlet irat benyújtáshoz műszaki ügyintézést megelőzően Házi szennyvízhálózat létesítéséhez szükséges dokumentumok

 

Üzletszabályzat (5. sz. módosítás, egységes szerkezetben)

 

Hozzájárulás közszolgáltatási illetve mellékszolgáltatási szerződés megkötéshez Nem lakossági

 

Hozzájárulás közszolgáltatási illetve mellékszolgáltatási szerződés megkötéshez Lakossági

 

Csatornabekötési tájékoztató

 

Kivitelezői nyilatkozat szennyvíz bekötővezeték építési munkáiról

 

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS Kft.) üzemeltetésébe kerülő háztartási szennyvizet szennyvízelvezető törzshálózatba juttató szennyvíz beemelők kialakításának alapvető műszaki követelményei

 

Előzetes tájékoztatáskérelem

 

Felhasználóváltáshoz szükséges dokumentumok lakossági fogyasztók esetében

 

Igénybejelentő - az elkülönített mért locsolású célú mellékvízmérő telepítéséhez

 

Felhasználóváltáshoz szükséges dokumentumok nem lakossági fogyasztók esetében

 

Bejelentés felhasználóváltozásról (lakossági)

 

Bejelentés felhasználóváltozásról (nem lakossági)

 

Használatbavételi hozzájárulás-kérelem, a megépített házi szennyvízhálózatra

 

Tervezői műszaki nyilatkozat

 

Szolgáltatói hozzájárulás-kérelem, a törzshálózatba történő bekötéshez

 

Meghatalmazás minta

 

Kérelem - a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás szüneteltetéséhez

 

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére

 

Hozzájárulás - közműves csatornabekötés / locsolási célú mellékvízmérő létesítéséhez

 

Kérelem - Levelezési és postázási cím módosulásának bejelentéséhez

 

Kérelem - Tájékoztatás ÉTCS által kezelt személyes adatokról, Személyes adatok módosítása/törlése

 

Számlamagyarázat

 

Kérelem -akadálymentes számla igényléséhez

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

 

Tájékoztató locsolási kedvezmény igényléséről, igénylőlap

 

Hozzájáruló nyilatkozat - PDF formátumú számla igényléséhez

 

Védendő felhasználói dokumentumok

Cím Magyarázat

Letöltés

Kérelem Szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt

 

Kérelem Fogyatékkal élő személyként a a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt