EU-s fejlesztések, támogatások

Tájékoztató a KEOP 1.2.0/2F 2009-0001 fejlesztési programról

 
Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség és Tárnok Nagyközség területén a csatornázottság aránya igen alacsony, átlagosan 30% alatt volt a projekt megkezdése előtt. A 31,4 milliárd forint költségű fejlesztési program keretén belül,  a három település csaknem teljes mértékben csatornázottá vált. A költségekből 24,4 milliárd forintot az Európai Unió fedezett. Az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” elnevezésű program lebonyolítója az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás.

A 8000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telepet 15000 m3/napra bővítették. A korszerű, magas fokon automatizált technológia biztosítani tudja a Dunába vezetett tisztított szennyvíz állandó jó minőségét. A szennyvíziszap rothasztása során termelődő biogáz gázmotorokban történő felhasználása lehetővé teszi jelentős mennyiségű villamos energia termelését, és ezáltal az üzemeltetési költségek csökkentését.

Összesen mintegy 320 km szennyvízelvezető gerincvezeték épült 2013 végéig. A régi csatornákat a szükséges helyeken nagyobb átmérővel újjáépítették. A rossz állapotú régi vezetékeket a kritikus állapotú szakaszokon felújították.

A szennyvizek továbbítására mintegy 60 különböző méretű új átemelőtelep épült. A régi átemelőtelepeket a megnövekedő vízmennyiségnek megfelelően felújították.

A szennyvízgyűjtő hálózat kiépítése során különös figyelmet fordítottak a szagképződés megelőzésére. Vegyszeradagolással, levegőtisztító bioszűrőkkel akadályozzák meg a kellemetlen szagok keletkezését.

Az új csatornákra csatlakozó fogyasztók egyszerűsített ügyintézéssel köthetnek szolgáltatói szerződést az ÉTCS Kft.-vel.