Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

A 2011-2013 évek időszakban megtörtént Érd szennyvízgyűjtő hálózatának és az érdi  szennyvíztisztító telep bővítése. 2014 elején fejeződött be Diósd és Tárnok szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése. A 31,4 milliárd forint értékű beruházás költségeiből 24,5 milliárd forintot az Európai Unió fedezett. Mintegy 340 km szennyvízcsatorna és 61 szennyvízszivattyú telep épült. 23 régi szennyvízszivattyú telep felújításra vagy átalakításra került.  A szennyvízgyűjtő rendszerhez korszerű, rendszerszintű szaghatáskezelő technológia kapcsolódik, megkímélve a lakosságot a szaghatásokból eredő kellemetlenségektől.
 
A szennyvíztisztító telep kapacitása 8000 m3/napról 15000 m3/napra növekedett.  Ide kerül Érd, Diósd és Tárnok települések összegyűjtött szennyvize. Az újonnan csatornázott területeken 2014 évtől kezdődően jelentősen növekedett a szennyvízelvezető rendszerre kötött ingatlanok száma, és ezzel együtt a szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz mennyisége is, megközelítve a névleges kapacitást. A négy tisztítósorral rendelkező, magas fokon automatizált telep a határértékeknek megfelelő tisztított szennyvizet bocsát a Dunába. A szennyvíz tisztítása újszerű technológiával, szakaszos üzemű medencékben történik. A szennyvíziszapból rothasztókban biogáz keletkezik, amely gázmotorokban elégetve, generátorokat meghajtva villamos áramot termelhet, ami jelentősen hozzájárul a tisztítási költségek alacsony szinten tartásához.
 
A nem csatornázott, kisszámú ingatlan szippantott szennyvizét a szennyvíztisztító telep szippantott szennyvíz fogadó állomása fogadja, majd a technológiára vezetve tiszítják meg azt.

A szennyvízszivattyú telepeken állandó személyzet nincsen. Felügyeletüket a szennyvíztisztító telepen dolgozó szakemberek számítógépes távfelügyeleti rendszer segítségével látják el.