Fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint kötelező közzététel

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B § (9)-ben előírtak szerint: "A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás - a külön jogszabályban foglaltakat figyelembe véve - köteles saját, önálló, kizárólag a közszolgáltatói tevékenységéről információt nyújtó internetes honlapot működtetni vagy meglévő honlapjának nyitóoldaláról közvetlenül elérhető, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen hozzáférhetővé tenni legalább az alábbiakat:


Társaságunk ezen kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Felhasználóit.


A tartalom nyomtatásához nyomja meg a Ctrl + p billentyűkombinációt, majd a nyomtatást.
A tartalom mentéséhez nyomja meg a Ctrl + p billentyűkombinációt, majd a mentést.
A tartalomban való kereséshez nyomja meg a Ctrl + f billentyűkombinációt