Panaszkezelési információk

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok és Társaságunk Üzletszabályzata szerint végzi panaszkezelési tevékenységét. Ügyfélszolgálatunk a reklamációkra, panaszokra a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok által előírt 15 napos határidőn belül, egyéb megkeresésekre 30 napon belül ad választ.
 
Reklamációját, panaszát a következő módokon juttathatja el Társaságunkhoz:
  • személyesen az Érd, Felső u. 2. alatti ügyfélszolgálati irodánkban,
  • telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 23 521591-es telefonszámon,
  • e-mailben az ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu címen,
  • telefaxon a +36 23 521759-es faxszámon,
  • és postai úton a 2031 Érd, Pf. 55/1 levélcímen.
A hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint első ízben a kifogásával a Szolgáltatót igazolt módon meg kell keresnie!

Ügyfélszolgálati irodánkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon előadott reklamációját vagy panaszát jegyzőkönyvben rögzítjük, mely jegyzőkönyvről lehetősége van a válaszunkkal együtt, vagy már a bejelentéskor azonnal másolati példányt kérnie.
 
Telefonos ügyfélszolgálatunkkal lefolytatott telefonbeszélgetését rögzítjük, 5 évig megőrizzük és kérésére díjmentesen – elektronikus formátumban - rendelkezésére bocsátjuk.
 
Amennyiben a reklamációjának Társaságunk által kivizsgálását követően Önhöz eljuttatott válaszunkban leírtakat nem fogadja el, vagy kifogása van a válasszal kapcsolatban, úgy az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:
  • Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogysztóvédelmi Osztály. Címe: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19., Telefon: +36 1 460 2202, Levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 661. E-mail: fogyved@pest.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu
  • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Ügyféliroda címe: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., Levelezési címe: 1388 Budapest, Pf. 88. Telefon: +36 1 459 7777, Fax: +36 1 459 7766, E-mail: mekh@mekh.hu, Honlap: http://www.mekh.hu
  • Pest Megyei Békéltető Testület. Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., Telefon/Fax: +36 1 269 0703, Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.81, E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu, Honlap: http://www.panaszrendezes.hu
 
Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a jogvita rendezése érdekében békéltető testületi eljárást nem indít, de jogszabályi kötelezettségének megfelelően részt vesz a fogyasztók által kezdeményezett eljárásokban, az eljárás során született döntésnek azonban nem veti alá magát.
Amennyiben az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye nem Pest megye területén található, abban az esetben az Önhöz legközelebb eső Békéltető Testület elérhetőségét az alábbi oldalon találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, ill. azok elérhetősége:
 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
1068 Budapest, Városliget fasor 44.
Telefon: +36 1 413-2126
http://www.ofe.hu
E-mail: ofe@ofe.hu
 
Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület
1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
http://www.fogyvedok.hu/
E-mail: kofe@fogyvedok.hu
 
Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület
Telefon: +36 70 703-4115
http://erdifogyved.lapunk.hu/
E-mail: erdifogyved@gmail.com
 
Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ)
1146 Budapest, Hermina út 57.
Telefon: +36 1 331-1313
Fax: +36 1 331-1396
http://www.losz.hu
E-mail: losz@losz.hu