Közzétételi kötelezettség

Szervezeti, személyzeti adatok, tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, gazdálkodási adatok közzététele a 2011. évi CXII. törvény alapján.

Az általános és egyedi közzétételi listában nem szerepeltetett pontok tekintetében az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-nek jelenleg nincs közzétételi kötelezettsége, ill. nincs közzéteendő adata.
Az oldal feltöltése folyamatos.


Kattintson az elem nevére a lista lenyitásához!

 • Általános közzétételi lista
  • I. Szervezeti, személyzeti adatok
   Adatszolgáltatási elvárás Szolgáltatott adat
   1A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiAz ügyfélszolgálat és a központ elérhetősége
   2A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti  egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Megtekintés
   3A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
    
   Megtekintés
   4A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendÜgyfélkapcsolati vezető
   5Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   6A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   7A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nincs részvételével működő szervezet.

   Közérdekű adatok

   Nincs ilyen szervezet.
   8A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   9A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   10A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   11A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Megtekintés

   Közérdekű adatok

   Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
   1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.,
   Központi telefonszám: +36-1 459-7777
   Központi fax-szám: +36-1 459-7766
   Központi e-mail cím: mekh@mekh.hu
   Honlap cím: www.mekh.hu
      
   Gazdasági Versenyhivatal
   1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
   Telefonszám: +36 1 472-8900
   Faxszám: +36 1 472-8905
   E-mail cím: gvh@gvh.hu
   Honlap cím: http://www.gvh.hu
    
   Budaörsi Járásbíróság
   2040 Budaörs, Koszorú utca 2.
   Telefonszám:+36 23 420 336, +36 23 420 337
   Faxszám:+36 23 420 308
   E-mail cím: birosag@budaors.birosag.hu
   Honlap cím: http://www.birosag.hu/en/node/372
    
   Budapest Környéki Törvényszék
   1146 Budapest, Thököly út 97-101.
   Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175.
   Központi telefonszám: +36 1 467 6200
   E-mail cím: birosag@budapestkornyekit.birosag.hu
   Honlap cím: http://www.birosag.hu/torvenyszekek/budapest-kornyeki-torvenyszek
    
   Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
   1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
   Postacím: 1447 Budapest, Pf.: 541.
   Telefonszám: +36 1 478 4400
   Faxszám: +36 1 478 4520
   E-mail cím: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
   Honlap cím: http://kdvktf.zoldhatosag.hu/ 
    
   Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
   1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
   Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 675
   Ügyfélszolgálat címe: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
   Telefonszám: +36 1 224 9100
   Faxszám: +36 1 224 9163
   E-mail cím: zoldpont@oktvf.gov.hu
   Honlap cím: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
    
   Egyéb eljáró szervek
    
   Érdi Járási Hivatal
   2030 Érd, Budai út 10.
   Telefonszám: +36 23 522 375
   E-mail cím: jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu
   Honlap cím: http://www.jaras.info.hu/lap/erdi-jaras
    
   Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
   1138 Budapest, Váci út 174.
   Telefonszám: +36 1 465 3834, +36 30 941 7156
   E-mail cím: kozpontiugyelet@kmr.antsz.hu
   Honlap cím: http://efrira1.antsz.hu/pest/

   Érd, Diósd, Tárnok településeken:
   PMKH Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, ÁNTSZ Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézete
   Érd, Felső utca 39.
   Telefonszám és fax: 06/23/354/765
   E-mail cím: szhbatta@kmr.antsz.hu

   A település szerint illetékes Önkormányzat jegyzője
   Diósd Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
   2049 Diósd, Szent István tér 1.
   Jegyző: Dr. Csizmadia Julianna
   Telefonszám: +36 23 545 550
   E-mail cím: onkormanyzat@diosd.hu
    
   Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
   2030 Érd, Alsó utca 1.
   Jegyző: dr. Ferencz Dóra
   Telefonszám: +36 23 522 300
   E-mail cím: onkormanyzat@erd.hu
    
   Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
   2461 Tárnok, Dózsa György út 150.
   Jegyző: dr. Simon Mária
   Telefonszám: +36 23 387 019
   E-mail cím: polgarmester@tarnok.hu
    
   Budapest Környéki Törvényszék
   1146 Budapest, Thököly út 97-101.
   Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175.
   Központi telefonszám: +36 1 467 6200
   E-mail cím: birosag@budapestkornyekit.birosag.hu
   Honlap cím: http://www.birosag.hu/torvenyszekek/budapest-kornyeki-torvenyszek


   Fogyasztóvédelmi és érdekvédelmi szervek


   Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
   1088 Budapest, József krt.6.
   Telefonszám: +36 1 459-4911
   E-mail: fogyved@pest.gov.hu
   Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu   Pest Vármegyei és Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
   mellett működő Békéltető Testület

   (Pest Vármegyei Békéltető Testület)
   1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
   Telefonszám: +36 1 269 0703
   E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
   honlap cím: http://www.panaszrendezes.hu/

   Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
   1068 Budapest, Városliget fasor 44.
   Telefonszám: +36 1 413 2126
   E-mail cím: ofe@ofe.hu
   Honlap cím: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/index.html

   Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ)
   1146 Budapest, Hermina út 57.
   Telefonszám: +36 1 331 1313
   Faxszám: +36 1 331 1396
   E-mail cím: losz@losz.hu
   Honlap cím: http://losz.hu/
  • II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
   Adatszolgáltatási elvárás Szolgáltatott adat
   1A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Megtekintés
   2Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   3A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   4Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   5A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Megtekintés
   6A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Megtekintés
   7A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   8A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   9A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   10A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekAktuális hírek
   11A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Megtekintés
   12A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítása Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok ETCS Kft
   13A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveKözérdekű adatigénylés
   14A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Megtekintés
   15A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás
   16Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   17A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   18A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Megtekintés
   19A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   20A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   21A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   22A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   23A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
  • III. Gazdálkodási adatok
   Adatszolgáltatási elvárás Szolgáltatott adat
   1A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Éves beszámoló

   Közérdekű adatok


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2022.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés
    

   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2021.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2020.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2019.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2018.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2017.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2016.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2015.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés
    

   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2014.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés
    

   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2013.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés 1. Letöltés 2.
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2012.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés

    

   2A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és  rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Megtekintés
   3A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   4Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni,ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Megtekintés
   5A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   6A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Megtekintés

   Közérdekű adatok

   2022. évben 5 millió Ft összeget meghaladó támogatás nem történt.
   7Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Nincs adat

   Közérdekű adatok

   Az alábbi adatszolgáltatási elvárásról nem áll rendelkezésre adat.
   8Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Megtekintés
  • 4. melléklet a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelethez. A víziközmű-szolgáltató honlapján közzéteendő adatok köre.
   Adatszolgáltatási elvárás Szolgáltatott adat
   1A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét Megtekintés

   Közérdekű adatok

   Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
   1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.,
   Központi telefonszám: +36-1 459-7777
   Központi fax-szám: +36-1 459-7766
   Központi e-mail cím: mekh@mekh.hu
   Honlap cím: www.mekh.hu
      
   Gazdasági Versenyhivatal
   1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
   Telefonszám: +36 1 472-8900
   Faxszám: +36 1 472-8905
   E-mail cím: gvh@gvh.hu
   Honlap cím: http://www.gvh.hu
    
   Budaörsi Járásbíróság
   2040 Budaörs, Koszorú utca 2.
   Telefonszám:+36 23 420 336, +36 23 420 337
   Faxszám:+36 23 420 308
   E-mail cím: birosag@budaors.birosag.hu
   Honlap cím: http://www.birosag.hu/en/node/372
    
   Budapest Környéki Törvényszék
   1146 Budapest, Thököly út 97-101.
   Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175.
   Központi telefonszám: +36 1 467 6200
   E-mail cím: birosag@budapestkornyekit.birosag.hu
   Honlap cím: http://www.birosag.hu/torvenyszekek/budapest-kornyeki-torvenyszek
    
   Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
   1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
   Postacím: 1447 Budapest, Pf.: 541.
   Telefonszám: +36 1 478 4400
   Faxszám: +36 1 478 4520
   E-mail cím: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
   Honlap cím: http://kdvktf.zoldhatosag.hu/ 
    
   Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
   1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
   Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 675
   Ügyfélszolgálat címe: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
   Telefonszám: +36 1 224 9100
   Faxszám: +36 1 224 9163
   E-mail cím: zoldpont@oktvf.gov.hu
   Honlap cím: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
    
   Egyéb eljáró szervek
    
   Érdi Járási Hivatal
   2030 Érd, Budai út 10.
   Telefonszám: +36 23 522 375
   E-mail cím: jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu
   Honlap cím: http://www.jaras.info.hu/lap/erdi-jaras
    
   Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
   1138 Budapest, Váci út 174.
   Telefonszám: +36 1 465 3834, +36 30 941 7156
   E-mail cím: kozpontiugyelet@kmr.antsz.hu
   Honlap cím: http://efrira1.antsz.hu/pest/

   Érd, Diósd, Tárnok településeken:
   PMKH Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, ÁNTSZ Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézete
   Érd, Felső utca 39.
   Telefonszám és fax: 06/23/354/765
   E-mail cím: szhbatta@kmr.antsz.hu

   A település szerint illetékes Önkormányzat jegyzője
   Diósd Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
   2049 Diósd, Szent István tér 1.
   Jegyző: Dr. Csizmadia Julianna
   Telefonszám: +36 23 545 550
   E-mail cím: onkormanyzat@diosd.hu
    
   Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
   2030 Érd, Alsó utca 1.
   Jegyző: dr. Ferencz Dóra
   Telefonszám: +36 23 522 300
   E-mail cím: onkormanyzat@erd.hu
    
   Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
   2461 Tárnok, Dózsa György út 150.
   Jegyző: dr. Simon Mária
   Telefonszám: +36 23 387 019
   E-mail cím: polgarmester@tarnok.hu
    
   Budapest Környéki Törvényszék
   1146 Budapest, Thököly út 97-101.
   Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175.
   Központi telefonszám: +36 1 467 6200
   E-mail cím: birosag@budapestkornyekit.birosag.hu
   Honlap cím: http://www.birosag.hu/torvenyszekek/budapest-kornyeki-torvenyszek


   Fogyasztóvédelmi és érdekvédelmi szervek


   Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
   1088 Budapest, József krt.6.
   Telefonszám: +36 1 459-4911
   E-mail: fogyved@pest.gov.hu
   Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu   Pest Vármegyei és Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
   mellett működő Békéltető Testület

   (Pest Vármegyei Békéltető Testület)
   1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
   Telefonszám: +36 1 269 0703
   E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
   honlap cím: http://www.panaszrendezes.hu/

   Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
   1068 Budapest, Városliget fasor 44.
   Telefonszám: +36 1 413 2126
   E-mail cím: ofe@ofe.hu
   Honlap cím: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/index.html

   Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ)
   1146 Budapest, Hermina út 57.
   Telefonszám: +36 1 331 1313
   Faxszám: +36 1 331 1396
   E-mail cím: losz@losz.hu
   Honlap cím: http://losz.hu/
   2A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája Megtekintés

   Közérdekű adatok

   Érd
   Diósd
   Tárnok
   3A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai Megtekintés

   Közérdekű adatok

   Koncessziós szerződés

   Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásba történő adatbejelentésről szóló megállapodások:
   ÉrdDiósd, Tárnok
   4A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata Megtekintés
   5A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekrőlSzennyvíz minőségi adatok
   6Műszaki adatok, így különösen:
   a) vízbázisok kapacitása (m3/nap),
   b) kitermelt víz mennyisége (m3/év),
   c) átvett víz mennyisége (m3/év),
   d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év),
   e) hálózati vízveszteség (m3/év),
   f) szennyvíztisztító telepek száma (db),
   g) átemelők száma (db),
   h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d),
   i) víziközmű-hálózat hossza (km),
   j) meghibásodások száma (db/év).
   Műszaki adatok szennyvízszolgáltatás
   7Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend Megtekintés
   8A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díj kalkulátor vagy számolási táblaDíjkalkulátor
   9A jóváhagyott beszerzési szabályzat Beszerzési szabályzat ETCS
 • Különös közzétételi lista
  • 2011. évi CCIX. törvény alapján (48§)
   Adatszolgáltatási elvárás Szolgáltatott adat
   1Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások Megtekintés

   Közérdekű adatok

   Koncessziós szerződés

   Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásba történő adatbejelentésről szóló megállapodások:
   ÉrdDiósd, Tárnok
   2Üzletszabályzat Megtekintés
   3A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk Megtekintés
   4A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségeFelügyeleti szervek
   5Az e törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámoló Éves beszámoló

   Közérdekű adatok


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2022.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés
    

   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2021.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2020.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2019.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2018.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2017.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2016.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2015.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés
    

   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2014.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés
    

   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2013.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés 1. Letöltés 2.
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés


   Számviteli törvény szerinti beszámoló 2012.

   Mérleg és eredménykimutatás Letöltés
   Kiegészítő melléklet  Letöltés
   Könyvvizsgálói jelentés Letöltés
   Taggyűlési határozat Letöltés

    

   6Jóváhagyott beszerzési szabályzat Beszerzési szabályzat ETCS
   7Az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információk 4. melléklet a 24/2013. (V.29.) NFM rendelethez

   Közérdekű adatok

   Az Általános közzétételi listában szereplő pont 4. melléklet a 24/2013. (V.29.) NFM rendelethez
  • 2009. évi CXXII. Törvény 2. §
   Adatszolgáltatási elvárás Szolgáltatott adat
   1A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók nevét, tisztségét vagy munkakörét, munkaviszonyban álló személy esetében
   - *a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
     *az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
    *az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
   - gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén a megbízási díjat,a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
   Megtekintés
   2A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján, a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatokat, valamint az említett adatok változásait közzéteszi. Szerződéslista
  • 2015. évi CXLIII. törvény alapján
   Adatszolgáltatási elvárás Szolgáltatott adat
   1Közzétételi kötelezettség a közbeszerzésekről Megtekintés
 • Egyéb közzétételi lista
  • Egyéb közzétételi lista
   Adatszolgáltatási elvárás Szolgáltatott adat
   1Az Ehat. vhr. 7/A. § (2) bekezdés e) pontja alapján a szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet az éves riportot a tárgyévet követő év május 31-ig kell, hogy a honlapján közzétegye. 2022. évi energetikai riport

Archívum